تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک توسط یک متخصص با تجربه ای که به اسناد و مدارک ثبتی منطقه دسترسی دارد باید انجام شود که کارشناس رسمی دادگستری بهترین گزینه ای میباشد که می توان اینکار را به وی سپرد با جانمایی پلاک ثبتی آدرس و حدود دقیق و ثبتی ملک روی زمین مشخص […]

بیشتر بخوانید