تعیین آدرس ملک

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس برای املاکی استفاده می شود که مالک آن ،موقعیت و آدرس دقیق ملک را نمی داندو سند ملک قدیمی می باشد زیرا در اسناد قدیمی موقعیت و آدرس دقیق ملک درج نشده است و به صورت پلاک های ثبتی میباشد یعنی به ترتیب برای هر ملک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک توسط یک متخصص با تجربه ای که به اسناد و مدارک ثبتی منطقه دسترسی دارد باید انجام شود که کارشناس رسمی دادگستری بهترین گزینه ای میباشد که می توان اینکار را به وی سپرد با جانمایی پلاک ثبتی آدرس و حدود دقیق و ثبتی ملک روی زمین مشخص […]

بیشتر بخوانید