تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس برای املاکی استفاده می شود که مالک آن ،موقعیت و آدرس دقیق ملک را نمی داندو سند ملک قدیمی می باشد زیرا در اسناد قدیمی موقعیت و آدرس دقیق ملک درج نشده است و به صورت پلاک های ثبتی میباشد یعنی به ترتیب برای هر ملک […]

بیشتر بخوانید