تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام

تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام

تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام

تعویض سند دفترچه ای با تهیه نقشه یو تی ام به این منظور انجام می شود که اطلاعات فنی ملک تکمیل شود و بتوان موقعیت و مختصات دقیق ملک را بدست آورد و تثبیت کرد در واقع در صورتی که مالک بخواهد ملک خود را تثبیت و برای آن سند تک برگ اخذ کند می […]

بیشتر بخوانید