تعرفه تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری به منظور صدور جواز ساخت که به منظور احداث قانونی ملک بایستی از شهرداری اخذ شود. جواز ساخت را باید قبل از شروع هر ساخت و سازی اقدام به تهیه آن کرد. هر ساخت و سازی بدون این جواز غیر قانونی میباشد و مراجع قانونی از ساخت ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی در تهران به این منظور انجام می شود که ثابت شود زمین جزء اراضی اعلام شده برای منابع طبیعی است یا ملک متعلق به مالک است. در صورتی که ملک منابع طبیعی تشخیص داده شود مالک باید با تهیه نقشه یو تی ام خلاف آن را […]

بیشتر بخوانید
تعرفه تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری

تعرفه تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری

تعرفه تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد و هر ملک با ملک دیگر متفاوت است و به شرایط ملک از لحاظ داشتن اسناد ثبتی و وضعیت زمین و مساحت آن بستگی دارد که این نقشه ها فقط توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بایستی تهیه شود […]

بیشتر بخوانید