تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای ملک

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام از اراضی اطراف تهران که معمولا مساحت و متراژ مشخصی ندارند انجام می شود تا حدود اربعه ملک روی زمین تثبیت شود و با تهیه این نقشه موقعیت منحصر به فرد ملک به همراه دیگر اطلاعات مکانی ملک مشخص میشود و در نهایت امکان اخذ سند تک برگ نیز برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران برای تعیین مساحت دقیق قطعه های مشاعی و قطعه مادر تهیه می شود و در زمین هایی که مساحت بزرگی دارند مثل زمین های کشاورزی برای تشخیص موقعیت این املاک باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و با توجه به قیمت و ارزش املاک معمولا […]

بیشتر بخوانید
نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت

نقشه برداری وضع موجود ملک برای اخذ جواز ساخت با مراجعه به یک متخصص قابل انجام می باشد کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی و همچنین کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی تخصص لازم برای نقشه برداری وضع موجود را با مختصات یو تی ام دارند و در نهایت نقشه یو تی ام را ترسیم […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت دقیق ملک با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری انجام می شود تا با دقت بالایی مساحت ملک به دست بیاید. وقتی لازم است که مساحت دقیق ملک به دست بیاید که مالک بخواهد سند تک برگ برای ملک اخذ کند که از آن جایی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران در حیطه تخصصی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد و نقشه یو تی ام ملک با مهر و امضای وی دارای اعتبار در سازمان های مختلف است.پس درصورتی که دستور تهیه این نقشه از طرف سازمان ها ی مختلف به مالک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران به این دلیل انجام می شود که موقعیت دقیق باغات حاصل شود که در نهایت بر اساس آن تفکیک انجام شود. پس در صورتی مالک بخواهد حدود دقیق باغات خود را مشخص و سپس تثبیت کند باید حدود دقیق و قانونی باغ روی زمین مشخص […]

بیشتر بخوانید
تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای املاک در تهران

تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای املاک در تهران

تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای املاک در تهران را سالانه سازمان نقشه برداری کشور ابلاغ می کند. تهیه این نقشه ها در بسیاری از امور مربوط به ملک کاربرد دارد مثلا در صورتی که بخواهد مالک بخواهد در ملک ساخت و ساز کند برای اخذ جواز ساخت باید این نقشه برای ملک تهیه […]

بیشتر بخوانید
تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای ملک

تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای ملک

تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای ملک ، کاملا به شرایط ملک از نظر داشتن اسناد ثبتی و رسمی و همچنین وضع موجود زمین بستگی دارد. لازم به ذکر است که جمع آوری اطلاعات در نقشه برداری به صورت نقطه است پس هر تعداد نقطه که توسط نقشه بردار برداشت شود ملاک اصلی برآورد […]

بیشتر بخوانید