تعبیر و تفسیر عکس های هوایی

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل در دادگاه مورد استفاده قرار میگیرد عکس های هوایی به عکس هایی گفته می شود که از ارتفاعات توسط هواپیما با استفاده از شاتر و دوربینی که به آن متصل میباشد تهیه می شود و این عکس ها توسط دو سازمان نقشه برداری کشور و […]

بیشتر بخوانید
تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای دادگاه ها

تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای دادگاه ها

تعبیر و تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای دادگاه ها به این صورت می باشد که عکسهای هوایی توسط سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح تهیه و ذخیره می شود و انجام تفسیر عکسهای هوایی در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد و […]

بیشتر بخوانید