تصحیح سند توسط کارشناس رسمی

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک با تهیه نقشه یو تی ام امکان پذیر است در واقع اگر که مساحت سندی ملک با وضع موجود ملک هم خوانی نداشته باشد همین امر سبب می شود مشکلاتی برای مالک پیش بیاید که در این صورت باید سند تصحیح گردد و سند […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی به این منظور انجام می گیرد که ابعاد و مساحت وضع موجود ملک با ابعاد و مساحت سندی هم خوانی نداشته باشد میبایست تصحیح سند انجام بگیرد و سپس سند تک برگ برای ملک اخذ شود و برای این کار می بایست به کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی […]

بیشتر بخوانید