تحدید حدود املاک به منظور تثبیت

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک به این صورت می باشد که گاهی ممکن است پیش بیاید که ملک مجاور و همسایه ملک شما به حدود ملک شما تجاوز کرده است و همین امر باعث دعوا و اختلافات فراوانی شود وشما جهت  ارائه مدرک برای دادگاه باید موقعیت ملک خود را با استفاده از […]

بیشتر بخوانید