تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ

تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی دادگستری

تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی دادگستری

تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی دادگستری به دلیل مزایایی که اسناد تک برگ نسبت به اسناد قدیمی و یا دفترچه ای دارند، انجام می شود. اسناد منگوله دار معایبی دارند که به واسطه این معایب مشکلات زیادی برای مالک پیش می آید و همچنین ممکن است اختلافاتی هم به علت […]

بیشتر بخوانید