بررسی وضعیت پلاک ثبتی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی برای معامله های ملکی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی برای معامله های ملکی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی برای معامله های ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع کارشناس تمام موارد که باید قبل از معامله بررسی شود را با دقت بسیاری بررسی می کند تا این معامله با اطمینان کامل انجام شود و خریدار در این معامله ضرر و زیانی نکند. […]

بیشتر بخوانید
بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی حتما بایستی هنگام خرید و فروش ملک انجام شود که هیچ شبهه ای راجع به ملک بین خریدار و فروشنده باقی نماند زیرا گاهی اوقات ملک مشکلاتی دارد که حتی مالک نیز از آن باخبر نیست پس باید حتما بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی […]

بیشتر بخوانید