انجام یو تی ام در تهران

انجام یو تی ام در تهران - تهیه نقشه یو تی ام

انجام یو تی ام در تهران – تهیه نقشه یو تی ام

انجام یو تی ام در تهران – تهیه نقشه یو تی ام از ملک به منظور تعیین موقعیت یک قطعه زمین بر روی کره زمین بر اساس مختصات یو تی ام است که این مختصات یو تی ام یک سیستم مختصات جهانی است که بر روی کره زمین تعریف شده است و بر اساس این […]

بیشتر بخوانید