انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن

معامله آپارتمان قبل از پایان ساخت و ساز با متراژ دقیق

معامله آپارتمان قبل از پایان ساخت و ساز با متراژ دقیق

معامله آپارتمان قبل از پایان ساخت و ساز با متراژ دقیق با تهیه نقشه پیش تفکیک قابل اجرا می باشد در واقع اگر می خواهید واحدی از آپارتمانی را که هنوز تکمیل نشده است پیش خرید کنید برای این که معامله آگاهانه انجام شود باید مساحت دقیق واحد را بدانید تا طبق این مساحت معامله […]

بیشتر بخوانید
پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج مسکونی

پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج مسکونی

پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج مسکونی و تجاری امری بسیار مهم می باشد و با انجام پیش تفکیک خریدار با خیال راحت می تواند معامله را انجام دهدو درواقع  با انجام پیش تفکیک معامله مطمئن می شود و خریدار دچار ضرر و زیان نخواهد شد. پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج جهت اطمینان خاطر برای کسی می باشد که می خواهد واحدی از یک آپارتمان برج را پیش خرید کند و چون آپارتمان هنوز به طور کامل ساخته نشده است پس مساحت واحد نیز مشخص نمی باشد و اگر بخواهیم معامله مطمئنی داشته باشیم باید مساحت واحد […]

بیشتر بخوانید