انجام پیش تفکیک آپارتمان

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش فروش مطمئن آپارتمان برج به این جهت می باشد که خریدار و فروشنده بخواهند معامله اصولی وامن داشته باشند در صورتی که واحدها بصورت پیش فروش باشد مساحت و ابعاد دقیق ملک مشخص نمی باشد و خریدار و فروشنده ازمساحت دقیق ملک بی خبر هستند ،پس برای اینکه معامله با […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه یو تی ام

انجام پیش تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه یو تی ام

انجام پیش تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه یو تی ام انجام می گیرد تا در نتیجه اطلاعاتی همانند مساحت حاصل گردد. برای تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان و نقشه یو تی ام می بایست به یک فرد متخصص همچون کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد. انجام پیش تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه یو تی ام بطور […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید به این منظور می باشد که خریدار از مساحت دقیق واحدی که میخواهد پیش خرید کند آگاه باشد تا معامله به درستی انجام شود و خریدار دچار ضرر و زیان نشود و هزینه تهیه نقشه پیش تفکیک در مقابل هزینه هایی که ممکن است با انجام ندادن آن […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج جهت اطمینان خاطر برای کسی می باشد که می خواهد واحدی از یک آپارتمان برج را پیش خرید کند و چون آپارتمان هنوز به طور کامل ساخته نشده است پس مساحت واحد نیز مشخص نمی باشد و اگر بخواهیم معامله مطمئنی داشته باشیم باید مساحت واحد […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان برای انجام پیش فروش مطمئن برج

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای انجام پیش فروش مطمئن برج

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای انجام پیش فروش مطمئن برج با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری انجام می شود و ابعاد و مساحت هر قسمت حاصل می شود و سپس نقشه پیش تفکیک ترسیم می گردد.بنابراین برای اینکه این معامله مطمئن و اصولی و با مساحت دقیق انجام گیرد پیش تفکیک باید انجام شود. […]

بیشتر بخوانید
پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج به این جهت می باشد که خریدار و فروشنده بخواهند معامله اصولی و امن داشته باشند در صورتی که واحدها بصورت پیش فرش باشد مساحت و ابعاد دقیق ملک مشخص نمیباشد و خریدار و فروشنده از مساحت دقیق ملک بی خبر هستند،پس برای اینکه معامله با اطمینان […]

بیشتر بخوانید
پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن واحد های آپارتمان باید انجام شود تا مساحت و متراژ هر واحد حاصل شود تا بتوان معامله پیش تفکیک را با اطمینان بالا به انجام رسانید و برای پیش تفکیک بایستی به یک فرد متخصص مراجعه کرد زیرا تفکیک پیچیدگی های خاص خود را دارد و بهترین گزینه […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن به این دلیل می باشد که خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند زیرا زمانی که تعدادی از واحد های آپارتمانی برای پیش فروش باشد در این صورت مساحت دقیق واحد ها شخص نمیباشد و معامله ای که بدون مشخص بودن متراژ واحد ها باشد،مطمئن نمیباشد […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزا هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزا هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزا هر واحد به این منظور انجام می شود که برای آپارتمانی که قبل از پایان ساخت وساز تعدادی از واحدهای آن برای پیش فروش گذاشته شده است و چون هنوز ساخت آپارتمان تمام نشده است و مساحت دقیق واحد ها مشخص نمی باشد قبل از خریداری واحد […]

بیشتر بخوانید