انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزا هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای انجام پیش فروش مطمئن برج

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای انجام پیش فروش مطمئن برج

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای انجام پیش فروش مطمئن برج با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری انجام می شود و ابعاد و مساحت هر قسمت حاصل می شود و سپس نقشه پیش تفکیک ترسیم می گردد.بنابراین برای اینکه این معامله مطمئن و اصولی و با مساحت دقیق انجام گیرد پیش تفکیک باید انجام شود. […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزا هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزا هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزا هر واحد به این منظور انجام می شود که برای آپارتمانی که قبل از پایان ساخت وساز تعدادی از واحدهای آن برای پیش فروش گذاشته شده است و چون هنوز ساخت آپارتمان تمام نشده است و مساحت دقیق واحد ها مشخص نمی باشد قبل از خریداری واحد […]

بیشتر بخوانید