انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند برای تعیین مختصات دقیق چهار گوشه ملک میباشد تا حدود و مرزهای ملک مشخص شود و پیاده سازی چهارگوشه ملک برای املاکی که مرز مشخصی ندارند در برخی از مواقع مورد نیاز می باشد. انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند در […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران به این دلیل است که مالک بخواهد موقعیت دقیق ملک را مشخص و سپس تثبیت کند در واقع برای تعیین حدود و موقعیت ملک می بایست جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و جانمایی پلاک ثبتی وقتی انجام می شود که اطراف ملک ساخت و ساز نشده باشد […]

بیشتر بخوانید