انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران به این دلیل است که مالک بخواهد موقعیت دقیق ملک را مشخص و سپس تثبیت کند در واقع برای تعیین حدود و موقعیت ملک می بایست جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و جانمایی پلاک ثبتی وقتی انجام می شود که اطراف ملک ساخت و ساز نشده باشد […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام که برای پیاده سازی چهار گوشه ی ملک نیاز به مختصات یو تی ام داریم. کار پیاده سازی باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود و سپردن این کار به نقشه برداران آماتور کاری اشتباه است زیرا به […]

بیشتر بخوانید