انجام وکالت کلیه امور ثبتی

وکالت کلیه امور ملکی و ثبتی

انجام وکالت کلیه امور ملکی و ثبتی

انجام وکالت کلیه امور ملکی و ثبتی مثل صدور سند تک برگ توسط کارشناس رسمی که یک شخص آگاه و متخصص می باشد،انجام می شود تا در انجام آن هیچ گونه اشتباهی صورت نگیرد در واقع منظور از کلیه وکالت ملکی اخذ سند تک برگ،اخذ جواز ساخت،تامین دلیل برای دادگاه و حل اختلافات ملکی و […]

بیشتر بخوانید