انجام نقشه برداری utm اخذ سند تک برگ توسط کارشناس

انجام نقشه برداری utm اخذ سند تک برگ توسط کارشناس ثبتی

انجام نقشه برداری utm اخذ سند تک برگ توسط کارشناس ثبتی

انجام نقشه برداری utm اخذ سند تک برگ توسط کارشناس ثبتی انجام میشود تا در نتیجه نقشه یو تی ام ملک تهیه گردد در واقع به منظور اخذ سند تک برگ لازم است مدارکی تهیه شود و به اداره ثبت اسناد ارائه گردد یکی از این مدارک نقشه یو تی ام است و با تهیه […]

بیشتر بخوانید