انجام نقشه برداری زمینی با جی پی اس دقیق

انجام نقشه برداری زمینی با جی پی اس دقیق

انجام نقشه برداری زمینی با جی پی اس دقیق

انجام نقشه برداری زمینی با جی پی اس دقیق به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک و همچنین بدست آوردن مساحت دقیق ملک با تجهیزات دقیق نقشه برداری انجام می شود و انجام نقشه برداری در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی می باشد. انجام نقشه برداری زمینی با جی پی اس […]

بیشتر بخوانید