انجام معامله واحد آپارتمان

انجام معامله واحد آپارتمان با متراژ دقیق در تهران

انجام معامله واحد آپارتمان با متراژ دقیق در تهران

انجام معامله واحد آپارتمان با متراژ دقیق در تهران با پیش تفکیک صورت می گیرد در واقع برای معاملاتی که حین ساخت آپارتمان انجام میگیرد مساحت دقیق مشخص نیست و در صورتی که معامله انجام شود نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و یکی از طرفین معامله ضرر خواهند کرد. بنابراین در صورتی که بخواهید اینگونه معاملات […]

بیشتر بخوانید