انجام طرح های شهرداری در شهر

انجام طرح های شهرداری در شهر و تهیه نقشه یو تی ام

انجام طرح های شهرداری در شهر و تهیه نقشه یو تی ام

انجام طرح های شهرداری در شهر و تهیه نقشه یو تی ام برای ملک به منظور تعیین موقعیت وضع موجود ملک که به دلیل قرار گرفتن در مسیر طرح های شهرداری تغییر کرده است،می باشد و در نهایت با تعیین نتیجه کار نقشه یو تی ام از وضع موجود جدید ملک تهیه می شود. انجام […]

بیشتر بخوانید