انجام جانمایی یو تی ام UTM و تهیه نقشه

انجام جانمایی یو تی ام UTM و تهیه نقشه

انجام جانمایی یو تی ام UTM و تهیه نقشه

انجام جانمایی یو تی ام UTM و تهیه نقشه برای ملک که منظور همان نقشه یو تی ام است که بریا یک ملک و یا یک قطعه زمین تهیه می شود و براساس این نقشه مختصات یو تی ام گوشه های ملک در نقشه درج می شود و هدف از تهیه این نقشه تعیین موقعیت […]

بیشتر بخوانید