انجام جانمایی پلاک ثبتی

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار با استفاده از اسناد و مدارک ثبتی ملک قابل انجام است و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی تخصصی است و انجام آن تنها از عهده فرد متخصص و با تجربه ای مانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید. این متخصص این عملیات را با دقت بالا انجام می دهد […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی تنها توسط یک فرد متخصص قابل انجام می باشد و افراد غیر متخصص قادر به انجام آن نمی باشند و پس در صورتی که مرز های مالکان نا معلوم بود برای مشخص کردن حدود اربعه ملک لازم است عکسهای هوایی تفسیر و بررسی شود. تفسیر عکسهای هوایی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک به منظور تعیین موقعیت برای املاکی که موقعیت نامشخصی دارند و فقط پلاک ثبتی و سند قدیمی از آن ها موجود می باشد انجام می شود برای اینکه مالک بتواند موقعیت و آدرس دقیق ملک راپیدا کند باید به کار شناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت حدود مرزهای ملک میباشد در صورتی که به حدود مرزهای ملک تجاوز شده باشد برای ارائه مدرکی به دادگاه باید نقشه جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه شود و سپس با انجام تفسیر عکس های هوایی میزان تجاوز […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین

انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین

انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین با هدف ساخت و ساز در ملک و یا اخذ سند تک برگ انجام میشود و این عملیات حتما باید توسط افراد متخصص انجام شود تا ملک درجای واقعی و ثبتی خود تثبیت شود به طوری که به حدود املاک مجاور و گذر ها تجاوزی رخ ندهد. […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی و تشخیص موقعیت ملک

جانمایی پلاک ثبتی و تشخیص موقعیت ملک

جانمایی پلاک ثبتی و تشخیص موقعیت ملک از جمله راهکارهایی است که با استفاده از آدرس دقیق ملک مشخص می گردد. جانمایی پلاک ثبتی یک عملیات تخصصی می باشد که حتما باید توسط یک فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری انجام شود در نهایت پس از انجام این عملیات می توان با استفاده از روش […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی - تداخل حدود املاک مجاور

جانمایی پلاک ثبتی – تداخل حدود املاک مجاور

جانمایی پلاک ثبتی – تداخل حدود املاک مجاور به این منظور می باشد که اگر مالکی سند ملک خود را داشته باشد اما موقعیت دقیق آن را نمی داند و برای مشخص کردن موقعیت دقیق ملک مالک باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کند کارشناس برای تعیین موقعیت دقیق ملک […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی دادگستری به این صورت می باشد که مالکی که موقعیت ملک خود را نمیداند و میخواهد موقعیت ملک خود را مشخص کند و برای ملک سند تک برگ بگیرد،برای این ملک باید جا نمایی پلاک ثبتی انجام شود و انجام جانمایی پلاک ثبتی در حیطه […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک توسط یک متخصص با تجربه ای که به اسناد و مدارک ثبتی منطقه دسترسی دارد باید انجام شود که کارشناس رسمی دادگستری بهترین گزینه ای میباشد که می توان اینکار را به وی سپرد با جانمایی پلاک ثبتی آدرس و حدود دقیق و ثبتی ملک روی زمین مشخص […]

بیشتر بخوانید