انجام جانمایی پلاک ثبتی – کارشناس رسمی دادگستری

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت حدود مرزهای ملک میباشد در صورتی که به حدود مرزهای ملک تجاوز شده باشد برای ارائه مدرکی به دادگاه باید نقشه جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه شود و سپس با انجام تفسیر عکس های هوایی میزان تجاوز […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی-تداخل حدود املاک مجاور

جانمایی پلاک ثبتی-تداخل حدود املاک مجاور

جانمایی پلاک ثبتی _تداخل حدود املاک مجاور به منظور تعیین حدود مرزهای ملک می باشد تا مشخص شود حدود تجاوز به ملک چه مقداری بوده است در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص می شود و با ارائه نقشه جانمایی به دادگاه بسیاری از اختلافات ملکی حل خواهد شد و انجام جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه برای پلاک ثبتی-جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت مکانی ملک و در نهایت ثبت در سیستم کاداستر انجام می گیرد. این عملیات برای اراضی ای که مساحت زیادی دارند و املاکی که حدود مشخصی روی زمین ندارند و موقعیت آنها نیز مشخص نیست انجام می شود تا موقعیت ملک مشخص و تثبیت […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی - کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی – کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی – کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری برای انجام این کار و مهر و امضای کارشناس رسمی اعتبار نقشه جانمایی ملک است که در نهایت کار جانمایی ملک نیز یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود که در آن علاوه بر مختصات گوشه های ملک حدود اربعه ملک و […]

بیشتر بخوانید