انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی

انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین

انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین

انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین با هدف ساخت و ساز در ملک و یا اخذ سند تک برگ انجام میشود و این عملیات حتما باید توسط افراد متخصص انجام شود تا ملک درجای واقعی و ثبتی خود تثبیت شود به طوری که به حدود املاک مجاور و گذر ها تجاوزی رخ ندهد. […]

بیشتر بخوانید