انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

تهیه سند تک برگ برای عرصه ملک

تهیه سند تک برگ برای عرصه ملک

تهیه سند تک برگ برای عرصه ملک که امروزه به عنوان سند به روز شده برای ملک به شمار می رود و یک سند سیستمی است و به این منظور است که برای صدور این سند باید موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین از طریق تهیه نقشه یو تی ام مشخص شود و تمامی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ برای هر ملک که در نهایت کار جانمایی پلاک ثبتی به تهیه نقشه یو تی ام ختم میشود و این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک مهم و پایه و اساس کار سند است که باید حتما تهیه و توسط کار شناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید