انجام جانمایی پلاک ثبتی سند

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار با استفاده از اسناد و مدارک ثبتی ملک قابل انجام است و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی تخصصی است و انجام آن تنها از عهده فرد متخصص و با تجربه ای مانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید. این متخصص این عملیات را با دقت بالا انجام می دهد […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی که به اطلاعات ثبتی دسترسی دارد و همچنین متخصص در این زمینه می باشد و از تجربه کافی نیز برخوردار می باشد. جانمایی پلاک ثبتی به این دلیل استفاده میشود تا حدود و مرز ثبتی ملک مشخص گردد و همچنین در صورت مشخص نبودن […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد موقعیت و حدود قطعه مشاعی در ملک مادر مشخص نباشد که با جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق آن مشخص و تثبیت می شود و درنهایت با تهیه نقشه یو تی ام می توان سند تک برگ برای قطعه مشاعی صادر کرد. که برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی برای اخذ سند تک برگ از اداره ثبت برای املاک و اراضی که حدود دقیق آن ها مشخص نیست، انجام میشود. نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی مدرکی به شمار می رود که تعیین خواهد کرد که پلاک ثبتی ملک از آن کدام قطعه […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ درحقیقت به این منظور انجام می شود که موقعیت دقیق ملک بر روی زمین مشخص شود و در حقیقت اگر مالک از موقعیت دقیق ملک با خبر نباشد می بایست جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و سپس از طرف اداره ثبت اقدام به اخذ سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای زمین های کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای زمین های کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای زمین های کشاورزی برای تثبیت موقعیت دقیق آن بر روی کره زمین انجام می شود که برای این کار مالک می تواند به کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه کنند زیرا آنان ویژگی هایی مثل تخصص ، تجربه ،اعتبار و دسترسی به اطلاعات وسیع را دارا میباشند و برای دیوار کشی ملک حتما […]

بیشتر بخوانید
گواهی تایید موقعیت دقیق پلاک ثبتی سند

گواهی تایید موقعیت دقیق پلاک ثبتی سند

گواهی تایید موقعیت دقیق پلاک ثبتی سند که منظور جانمایی دقیق پلاک اصلی و فرعی درج شده در سند است و هر ملک به دو دسته اطلاعات جهت اصالت سنجی نیاز دارد: ۱- اطلاعات حقوقی= این اطلاعات در بنچاق و سند دفترچه ای درج شده است که شامل شماره ملک، سالی که سند صادر شده […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی برای سند های مشاعی

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای سند های مشاعی

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای سند های مشاعی وقتی ملک نیاز به جانمایی دارد که مساحت ملک بزرگ باشد و حدود ملک مشخص نباشد مثل زمین های کشاورزی و هم چنین در زمین های مشاعی نیز چون علاوه بر قطعه مشاع لازم است قطعه مادر نیز در نقشه آورده شود و به دلیل مساحت بالای […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند قدیمی منگوله دار که به منظور تعیین مرزهای دقیق یک ملک و تهیه یک نقشه یو تی ام از ملک به منظور تثبیت این مرزها بر روی کره زمین است که با استفاده از مختصات های یو تی ام این کار انجام می شود که نقشه یو تی ام حاصل […]

بیشتر بخوانید