انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی که عملیاتی است شامل جمع آوری مدارک ثبتی و سپس جانمایی نقشه ثبتی بر روی زمین می باشد تا در نتیجه مشخص شود پلاک ثبتی به کدام قطعه از زمین تعلق دارد و در نتیجه حد و مرز ملک نیز معلوم می شود و محصول نهایی عملیات […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی که به اطلاعات ثبتی دسترسی دارد و همچنین متخصص در این زمینه می باشد و از تجربه کافی نیز برخوردار می باشد. جانمایی پلاک ثبتی به این دلیل استفاده میشود تا حدود و مرز ثبتی ملک مشخص گردد و همچنین در صورت مشخص نبودن […]

بیشتر بخوانید