انجام جانمایی پلاک ثبتی – تهیه نقشه UTM

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگی-جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگی-جانمایی پلاک ثبتی

تبدیل اسناد شاهنشاهی به اسناد تک برگی-جانمایی پلاک ثبتی به منظور بدست آوردن اطلاعات فنی ملک تهیه می شود.درواقع با وجود سند قدیمی ملک فقط دارای اطلاعات حقوقی می باشد و برای این که ملک هم دارای اطلاعات فنی و هم اطلاعات حقوقی شود باید برای ملک سندتک برگ تهیه شود. تبدیل اسناد شاهنشاهی به […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی

جانمایی پلاک ثبتی برای اراضی کشاورزی به منظور تعیین مرز ها،اندازه گیری مساحت و تعیین موقعیت زمین کشاورزی بر روی کره زمین انجام می شود.برای انجام این کار مالک باید به یک شخص مراجعه کند که تخصص تجربه و اعتبار و دسترسی برای اینکار را داشته باشد و مالک برای انجام جانمایی پلاک ثبتی باید […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی

جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی

جانمایی پلاک ثبتی برای حل دعاوی حقوقی یکی کاربرد های جانمایی پلاک ثبتی که با استفاده از پلاک ثبتی ملک انجام می شود و پس از انجام آن موقعیت و آدرس دقیق ملک مشخص میشود. برای جانمایی پلاک ثبتی ابتدا باید یکسری مدارک موجود باشد مثل قولنامه، سند دفترچه ای و غیره و از آنجایی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی - تهیه نقشه UTM

انجام جانمایی پلاک ثبتی – تهیه نقشه UTM

انجام جانمایی پلاک ثبتی – تهیه نقشه UTM از ملک که امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است و هدف از تهیه نقشه یو تی ام تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین است و با انجام جانمایی ملک مرزهای ملک نیز تعیین می شود و بر روی زمین ثابت میشود که در […]

بیشتر بخوانید