انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی توسط یک متخصص قابل انجام است و در واقع جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی است که علاوه بر تخصص بایستی دسترسی مستقیم به مدارک ثبتی منطقه داشت کارشناس رسمی دادگستری گزینه مناسبی برای مراجعه به وی برای انجام جانمایی پلاک ثبتی می باشد. اثبات تجاوز به حدود […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی زمانی انجام می شود که مالک بخواهد حدود اربعه ملک مشاعی اش را که روی زمین مشخص نمی باشد، مشخص و تثبیت کند و لازم به ذکر است که املاک مشاعی به املاکی گفته میشود که دو یا چند مالک دارند و برای مشخص کردن حد و مرز […]

بیشتر بخوانید