انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار با استفاده از اسناد و مدارک ثبتی ملک قابل انجام است و جانمایی پلاک ثبتی عملیاتی تخصصی است و انجام آن تنها از عهده فرد متخصص و با تجربه ای مانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید. این متخصص این عملیات را با دقت بالا انجام می دهد […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام حتما باید به فردی متخصص و با تجربه سپرده شود تا هم عملیات به خوبی انجام شود و هم نقشه یو تی ام با کیفیت و دقت بالا تهیه گردد و کارشناس رسمی دادگستری همان متخصصی است که انجام این عملیات و تهیه این نقشه را […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی امور ثبتی که عملیاتی است شامل جمع آوری مدارک ثبتی و سپس جانمایی نقشه ثبتی بر روی زمین می باشد تا در نتیجه مشخص شود پلاک ثبتی به کدام قطعه از زمین تعلق دارد و در نتیجه حد و مرز ملک نیز معلوم می شود و محصول نهایی عملیات […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای املاک قدیمی به این صورت میباشد که با استفاده از اسناد ثبتی و رسمی بر روی سیستم مختصات یو تی ام تعیین موقعیت ملک طبق شماره پلاک ثبتی صورت گیرد و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی باید نقشه یو تی ام ملک را تهیه کرد و تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
حل اختلافات حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

حل اختلافات حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

حل اختلافات حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی امکان پذیر می باشد در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص میشود و حدود مرزهای ملک تعیین می شود در این صورت هیچ یک از املاک مجاور و همسایه حق تجاوز به حریم و حدود مرز ها ملک را نخواهد داشت و در […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک مشاعی زمانی انجام می شود که مالک بخواهد حدود اربعه ملک مشاعی اش را که روی زمین مشخص نمی باشد، مشخص و تثبیت کند و لازم به ذکر است که املاک مشاعی به املاکی گفته میشود که دو یا چند مالک دارند و برای مشخص کردن حد و مرز […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده می تواند کمک کند که موقعیت و حدود ملک مشخص شود. در واقع املاک گمشده به املاکی میگویند که مالک آن ها از حدود و موقعیت آن بی خبر باشد و تنها چیزی که از آن دارد یک سند قدیمی باشد و از آن جایی که در اسناد […]

بیشتر بخوانید