انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع انجام جانمایی به این منظور میباشد که موقعیت دقیق پارکینگ های هر واحد از آپارتمان مشخص شده و مزاحم یا ساده بودن و همچنین تعداد پارکینگ ها مشخص شود. انجام جانمایی پارکینگ های تجاری […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران در صورتی که پس از پایان ساخت و ساز نقشه وضع موجود با نقشه معماری همخوانی نداشته باشد لازم خواهد شد در واقع دستور تهیه این نقشه از طرف شهرداری به مالک داده خواهد شد و فردی که انجام اینکار باید توسط وی انجام شود کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید