انجام جانمایی ملک

انجام جانمایی ملک برای صدور سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای صدور سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای صدور سند تک برگ از به وجود آمدن بسیاری از اختلافات ملکی جلوگیری می کند و با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ملک میتوان برای ملک سند تک برگ اخذ نمود همچنین با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام و ارائه آن به دادگاه اختلافاتی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد و جانمایی ملک را این متخصص با تفسیر عکس های هوایی انجام می دهد در واقع این متخصص به این نحو تفسیر عکس هوایی را انجام می دهد که ابتدا عکس هوایی را با توجه به سال عکس برداری تهیه […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک به این صورت باشد که اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سندتک برگ اخذ کند باید موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و در صورتی که موقعیت دقیق ملک مشخص نباشد باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی و […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی با بررسی اسناد قدیمی موجود و همچنین اسناد ثبتی امکان پذیر میباشد در واقع کارشناس بابررسی و استخراج اسناد و مدارک قدیمی می تواند موقعیت و آدرس دقیق ملک گمشده را بیابد. انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی امروزه املاکی با اسناد قدیمی وجود دارد […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام میشود و عکسهای هوایی توسط دوسازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه می شود و عکس های هوایی عکس هایی می باشد که از ارتفاع با دوربینهای عکسبرداری از زمین گرفته شده است و این عکسها دارای اطلاعت […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک روی نقشه 2000 ام سازمان نقشه برداری

انجام جانمایی ملک روی نقشه ۲۰۰۰ ام سازمان نقشه برداری

انجام جانمایی ملک روی نقشه ۲۰۰۰ ام سازمان نقشه برداری کشور که در شهرداری به نقشه ۲۰۰۰ ام معروف است منظور نقشه یو تی ام ای است که برای این نقشه مرز ها و حدود اربعه ملک نیز تعیین شده اند و در اصل جانمایی ملک به این معنا است که جای دقیق یک ملک […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ به منظور تعیین مرزهای یک ملک و مشخص کردن جای دقیق این مرزها بر روی کره زمین است که برای انجام این کار از مختصات های یو تی ام استفاده می شود و حاصل کار یک نقشه یو تی ام است که برای صدور سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید