انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام میشود و عکسهای هوایی توسط دوسازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه می شود و عکس های هوایی عکس هایی می باشد که از ارتفاع با دوربینهای عکسبرداری از زمین گرفته شده است و این عکسها دارای اطلاعت […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک روی نقشه 2000 ام سازمان نقشه برداری

انجام جانمایی ملک روی نقشه ۲۰۰۰ ام سازمان نقشه برداری

انجام جانمایی ملک روی نقشه ۲۰۰۰ ام سازمان نقشه برداری کشور که در شهرداری به نقشه ۲۰۰۰ ام معروف است منظور نقشه یو تی ام ای است که برای این نقشه مرز ها و حدود اربعه ملک نیز تعیین شده اند و در اصل جانمایی ملک به این معنا است که جای دقیق یک ملک […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ به منظور تعیین مرزهای یک ملک و مشخص کردن جای دقیق این مرزها بر روی کره زمین است که برای انجام این کار از مختصات های یو تی ام استفاده می شود و حاصل کار یک نقشه یو تی ام است که برای صدور سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید