انجام جانمایی ملک روی نقشه 2000

انجام تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده

انجام تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده

انجام تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده با جانمایی پلاک ثبتی قابل انجام است و جانمایی پلاک ثبتی یک نقشه است که ثابت خواهد کرد که پلاک ثبتی در سند به کدام قطعه زمین تعلق دارد.جانمایی پلاک ثبتی وقتی انجام می شود که مالک از موقعیت دقیق ملک  اطلاع نداشته باشد به عبارتی دیگر ملک گمشده […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک روی نقشه 2000 ام سازمان نقشه برداری

انجام جانمایی ملک روی نقشه ۲۰۰۰ ام سازمان نقشه برداری

انجام جانمایی ملک روی نقشه ۲۰۰۰ ام سازمان نقشه برداری کشور که در شهرداری به نقشه ۲۰۰۰ ام معروف است منظور نقشه یو تی ام ای است که برای این نقشه مرز ها و حدود اربعه ملک نیز تعیین شده اند و در اصل جانمایی ملک به این معنا است که جای دقیق یک ملک […]

بیشتر بخوانید