انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی با بررسی اسناد قدیمی موجود و همچنین اسناد ثبتی امکان پذیر میباشد در واقع کارشناس بابررسی و استخراج اسناد و مدارک قدیمی می تواند موقعیت و آدرس دقیق ملک گمشده را بیابد. انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی امروزه املاکی با اسناد قدیمی وجود دارد […]

بیشتر بخوانید