انجام جانمایی ملک با مهر و امضا

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک

تهیه نقشه مصوب شهرداری و جانمایی ملک نقشه ای است که شهرداری از افراد در خواست میکند تا در نتیجه جواز ساخت با توجه به ابعاد و مساحت ملک صادر گردد و تهیه این نقشه را بهتر است به یک متخصص بسپارید زیرا در آنصورت از مزایای دیگر تهیه این نقشه پس از ساخت ملک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک

جانمایی ملک بر اساس پلاک ثبتی ملک انجام می شود و فرض کنید شخصی به دلایل مختلف مانند مهاجرت،سالیان طولانی می باشد که ملک خود را رها کرده است و اکنون نمیداند که ملک خود در کجا و در چه موقعیت و شرایطی قرار دارد این شخص تنها کاری که برای پیدا کردن ملک خود […]

بیشتر بخوانید
انجام تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده

انجام تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده

انجام تعیین موقعیت دقیق املاک گمشده با جانمایی پلاک ثبتی قابل انجام است و جانمایی پلاک ثبتی یک نقشه است که ثابت خواهد کرد که پلاک ثبتی در سند به کدام قطعه زمین تعلق دارد.جانمایی پلاک ثبتی وقتی انجام می شود که مالک از موقعیت دقیق ملک  اطلاع نداشته باشد به عبارتی دیگر ملک گمشده […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری دارای اعتبار است و میتوان از نقشه تهیه شده در سازمان ها و ارگان های دولتی استفاده کرد و منظور از نقشه جانمایی نقشه ای است که در آن مرزها و موقعیت دقیق ملک با استفاده از مختصات های یو تی ام مشخص […]

بیشتر بخوانید