انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام و جانمایی پلاک ثبتی سند

تهیه نقشه یو تی ام و جانمایی پلاک ثبتی سند

تهیه نقشه یو تی ام و جانمایی پلاک ثبتی سند به منظور تثبیت حدود مرزهای ملک انجام می شود.در واقع برای جلوگیری از تجاوز املاک مجاور به حدود ملک باید حدود مرزهای ملک تثبیت شود و برای انجام این کار باید موقعیت دقیق ملک با انجام جانمایی پلاک ثبتی تعیین شود . تهیه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام برای املاکی انجام می شود که آدرس مشخص ندارند و با انجام این عملیات آدرس دقیق و حدود اربعه ملک بر روی زمین مشخص میشود در نتیجه با تهیه نقشه یو تی ام امکان تثبیت و دیوارکشی ملک برای محافظت از حدود ملک و همچنین اخذ […]

بیشتر بخوانید