انجام جانمایی ثبتی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک برای املاک گمشده و تعیین و یا بررسی مرز های ملک انجام می شود که برای انجام این کار باید با توجه به اسناد و مدارک موجود از ملک کار جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی […]

بیشتر بخوانید