انجام جانمایی ثبتی برای املاک

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک برای املاک گمشده و تعیین و یا بررسی مرز های ملک انجام می شود که برای انجام این کار باید با توجه به اسناد و مدارک موجود از ملک کار جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی […]

بیشتر بخوانید