انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک دارای سند قدیمی با فرمت و دقت استاندارد توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام شود تا اعتبارداشته باشد و نقشه جانمایی پلاک ثبتی به این منظور مورد استفاده قرار میگیرد که موقعیت و حدود ملکی که مشخص نمی باشد،با انجام جانمایی مشخص شود. انجام جانمایی ثبتی […]

بیشتر بخوانید