انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار توسط فردی که به بانک اطلاعات ثبتی دسترسی دارند میبایست انجام شود و کارشناس رسمی دادگستری متخصصی است که از هر جهت برای انجام این عملیات فردی مناسب است وی در نتیجه با انجام این عملیات خواهد توانست حدود و آدرس ثبتی ملک را معلوم […]

بیشتر بخوانید