انجام جانمایی اراضی ملی بر روی عکس هوایی

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام برای این انجام می شود که موقعیت دقیق و حدود و مرزهای اراضی ملی از اراضی دیگر مشخض شود.هر زمینی که شکل طبیعی داشته باشد و هیچگونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد،زمین غیر احیا شده است و یا ملی و مرتعی است و […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی اراضی ملی بر روی عکس هوایی

انجام جانمایی اراضی ملی بر روی عکس هوایی

انجام جانمایی اراضی ملی بر روی عکس هوایی که با توجه به افزایش ارزش زمین،دولت به تجاور به اراضی ملی و بازپس گیری اراضی ملی توجه خاصی می کند و درصورتی که زمین سابقه کشاورزی و زراعی داشته باشد، زمین احیا شده به شمار می رود و می توان آن را از دولت پس گرفت […]

بیشتر بخوانید