انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران

تهیه نقشه های مصوب برای ثبت در تهران که برای صدور اسناد تک برگ از جانب اداره ثبت اسناد در خواست می شود و این نقشه ها به دقت بالا معروف هستند. برای تهیه نقشه مصوب و مورد قبول اداره ثبت اسناد باید حتما به یک متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری مراجعه شود و نقشه […]

بیشتر بخوانید
انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در حومه تهران

انجام تهیه نقشه یو تی ام برای جهاد کشاورزی در حومه تهران به این منظور انجام می شود که جهاد کشاورزی متوجه شود اراضی مالک زراعی است و در واقع در این صورت مالکیت فرد اثبات خواهد شد زیرا ممکن است اراضی، اراضی ملی محسوب شوند که در آن صورت مالکیت از مالک سلب میشود. […]

بیشتر بخوانید