انجام تفکیک و افراز اراضی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی

انجام تفکیک و افراز اراضی کشاورزی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.تفکیک و افراز املاک مشاعی بسیار دشوار می باشد زیرا اختلاف نظر در آن بسیار زیاد میباشد و افرادی که دارای ملک مشاعی هستند اگر بخواهند سهم قطعه مشاع خود را بفروشند باید افراز و تفکیک ملک انجام […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری به منظور تقسیم اراضی و املاک انجام می شود و این دو تفاوت هایی با هم دارند که همین تفاوت ها سبب تمایز این دو از هم شده است و به این دو عملیات از طریق اداره ثبت اسناد و یا مراجع قضایی پرداخته میشود بخش عملیاتی افراز و […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران به منظور قسمت کردن ملک صورت می گیرد. تفکیک و افراز ممکن است ارادی و توافقی یا غیر ارادی و با اجبار صورت بگیرد. تفکیک و افراز هر دو به معنای تقسیم ملک هستند ولی تفاوت هایی حقوقی دارند و کارشناس رسمی دادگستری تجربه و تخصص کافی […]

بیشتر بخوانید