انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری به منظور تقسیم اراضی و املاک انجام می شود و این دو تفاوت هایی با هم دارند که همین تفاوت ها سبب تمایز این دو از هم شده است و به این دو عملیات از طریق اداره ثبت اسناد و یا مراجع قضایی پرداخته میشود بخش عملیاتی افراز و […]

بیشتر بخوانید