انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی

انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت با هدف بالا بردن اطمینان معامله پیش از پایان ساخت و ساز کاربرد دارد و تفکیک آپارتمان عملیات تخصصی است که پس از انجام آن نقشه تفکیک آپارتمان ترسیم میگردد و انجام این عملیات تخصصی از عهده متخصص همچون کارشناس رسمی دادگستری بر می آیند. انجام تفکیک […]

بیشتر بخوانید