انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت

تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت

تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت

تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت قبل از اخذ پایانکار و یا پس از آن انجام می شود و این عملیات تخصصی فقط از عهده یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید این فرد متخصص برای انجام این عملیات از تجهیزات دقیقی بهره می گیرد و انجام این عمیات با هدف […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت با هدف بالا بردن اطمینان معامله پیش از پایان ساخت و ساز کاربرد دارد و تفکیک آپارتمان عملیات تخصصی است که پس از انجام آن نقشه تفکیک آپارتمان ترسیم میگردد و انجام این عملیات تخصصی از عهده متخصص همچون کارشناس رسمی دادگستری بر می آیند. انجام تفکیک […]

بیشتر بخوانید