انجام تفکیک آپارتمان ها برای پیش فروش

انجام تفکیک آپارتمان ها برای پیش فروش

انجام تفکیک آپارتمان ها برای پیش فروش

انجام تفکیک آپارتمان ها برای پیش فروش با این هدف انجام میشود که با مشخص شدن مساحت دقیق واحد مورد معامله این معامله انجام شود و پیش تفکیک واحدهای آپارتمان فقط از عهده یک متخصص برمی آید و متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری توانایی انجام این عملیات را دارد و به صورت اصولی و با […]

بیشتر بخوانید