انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای تعیین مساحت به این صورت میباشد که برای تعیین مساحت واحدهای پیش فروش،خریدار و فروشنده باید به یک کار شناس بی طرف و قابل اعتماد مراجعه کنند و از او درخواست تهیه نقشه پیش تفکیک را داشته باشند و باید توجه داشت که حتما به متخصص این کار یعنی […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله مطمئن

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله مطمئن

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله مطمئن لازم و ضروری است در واقع زمانی که معاملات حین ساخت و ساز و قبل از پایان ساخت و ساز انجام می شود لازم است که با تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ واحد های آپارتمانی حاصل گردد تا در نتیجه بتوان معامله ای […]

بیشتر بخوانید