انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله مطمئن

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله مطمئن

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله مطمئن

انجام تفکیک آپارتمان های مسکونی برای انجام معامله مطمئن لازم و ضروری است در واقع زمانی که معاملات حین ساخت و ساز و قبل از پایان ساخت و ساز انجام می شود لازم است که با تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان مساحت و متراژ واحد های آپارتمانی حاصل گردد تا در نتیجه بتوان معامله ای […]

بیشتر بخوانید